babuvizam


babuvizam
• Babouvism

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • babefizam — babefìzam (babuvìzam) m <G zma> DEFINICIJA pov. ideol. doktrina F. N. Babeufa i njegovih sljedbenika, koji su najradikalniji izdanak Francuske revolucije, zagovornici neke vrste egalitarnog komunizma, među pretečama marksizma; likvidirani… …   Hrvatski jezični portal